Samarbejdspartnere

Boblberg samarbejder med flere danske organisationer og foreninger. Sammen arbejder vi på at skabe styrkende fællesskaber og fremme mangfoldige fritidsliv i kommunerne. Her er oversigten over Boblbergs samarbejdspartnere:

Du kan også læse om Boblberg's samarbejde med landets kommuner ved at klikke her


Public Intelligence

Boblberg samarbejder med Public Intelligence, der gør det lettere for kommunerne at finde den helt rigtige sundheds- og velfærdsteknologi.

Læs mere om Public Intelligence - klik her...


Public Intelligence
Welfare Tech

Boblberg er medlem af Welfare Tech, der arbejder sammen med klyngen for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark. Formålet er at udvikle forretning og skabe innovation gennem samarbejder mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet.

Læs mere om Welfare Tech - klik her...

Welfare Tech
Copenhagen Healthtech Cluster

Copenhagen Healthtech Cluster skaber samarbejde mellem virksomheder og sundhedssektoren om udvikling af ny sundhedsteknologi.

Læs mere om Copenhagen Healthtech Cluster - klik her...


Copenhagen Healthtech Cluster

Folkebevægelsen mod ensomhed

Boblberg arbejder som en del af folkebevægelsen mod ensomhed

Læs mere om det store arbejde der ligges i folkebevægelsen - klik her...


Folkebevægelsen mod ensomhed
Idrættens Analyseinstitut

Boblberg samarbejder med Idrættens Analyseinstitut og er en del af Idan Forum der styrker netværksdannelse, formidling af viden og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor.

Læs mere om Idrættens Analyseinstitut - klik her...

Idrættens Analyseinstitut
Arbejdermuseet

Arbejdermuseet og Boblberg samarbejder om at få flere borgere til at bruge museer og andre lokale kulturtilbud.

Sammen med Boblberg støtter Arbejdermuseet op om de sociale fællesskaber, som bliver skabt gennem kulturlivet.

Læs mere om Arbejdermuseet - klik her...


Arbejdermuseet1
Misbrugsportalen

Misbrugsportalen og Boblberg samarbejder om at skabe tryghed blandt borgerne, der er berørt af misbrug og afhængighed, herunder både misbrugsramte og pårørende.

Sammen arbejder vi frem mod at bryde tabuerne, sprede de gode budskaber og mulighederne for at skabe nye venskaber på ”den anden side” af misbruget.

Læs mere om Foreningen Misbrugsportalen – klik her...

Folkebevægelsen mod ensomhed
Copa - Stomiforeningen

Stomiforeningen Copa og Boblberg samarbejder om at sprede det gode budskab og skabe fællesskaber, hvor der er plads til alle

Copa og Boblberg kæmper for, at alle skal have den rette vejledning, tilgængelighed til de rette produkter og hjælp til et liv med stomi.

Læs mere om Copa - klik her...

Stomiforeningen Copa
DrugRebels

DrugRebels og Boblberg samarbejder om, at skabe tryghed blandt unge og informerer om at træffe ”bevidste valg” i forhold til rusmidler.

Samarbejdet handler om at bryde tabuet, sprede de gode budskaber og hvor man kan finde en nye bekendtskaber og tilværelser, når man går væk fra rusmidler.

Læs mere om DrugRebels - klik her...

DrugRebels - dit liv - dine valg
Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster samarbejder med Boblberg om at fremme og udvikle løsninger indenfor et sundt og aktivt liv.

Samarbejdet er fokuseret på at skabe innovative løsninger og velfærdsteknologier samt udbredelsen af både budskabet og samarbejde mellem forskellige aktører.

Læs mere om NSCC - klik her...

Norwegian Smart Care Cluster
Startlinjen

Startlinjen samarbejder med Boblberg om at skabe trygge rammer for borgere i svære perioder. Startlinjen modtager opkald fra borgere i hele landet, som har lyst til at vende personlige problemstillinger og få vejledning til at håndtere dem.

Sammen arbejder vi om at tage det første skridt videre trods alt det svære.

Læs mere om Startlinjen - klik her...

Startlinjen