Samarbejdspartnere

Boblberg og Røde Kors har et strategisk partnerskab om at gøre det lettere at skabe fællesskaber mellem mennesker og hjælpe alle, der står uden for fællesskabet. Vi er gået sammen, fordi Røde Kors og Boblberg deler en vision om at skabe et samfund og en verden, hvor fællesskaber og medmenneskelighed binder os sammen. Med partnerskabet vil vi udvikle mulighederne for, at endnu flere kan hjælpes ind i fællesskaber med hinanden og i foreningslivet. Og sammen vil vi sikre, at også dem, der har brug for særlig hjælp eller støtte får mødt deres behov.

Boblberg samarbejder derudover med lang række organisationer og foreninger om at styrke den fysiske, mentale og sociale sundhed. Sammen kæmper vi for at skabe et sundere og bedre liv for alle, så menneskers trivsel og livskvalitet øges og samskabelsen fremmes.

Kunne din organisation eller forening have lyst til at samarbejde med Boblberg, så er du velkommen til at sende os en mail på: info@boblberg.dk

Du kan også læse om Boblberg's samarbejde med landets kommuner ved at klikke her

Her er oversigten over Boblbergs nuværende samarbejdspartnere:


Folkebevægelsen mod ensomhed

Folkebevægelsen mod Ensomhed og Boblberg er gået sammen om at bekæmpe ensomheden blandt landets borgere.

Samarbejdet handler om at bryde tabuet og skabe fællesskaber, som styrker den fysiske, mentale og sociale sundhed.

Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed - klik her...


Folkebevægelsen mod ensomhed
Hjerteforeningen

Hjerteforeningen og Boblberg samarbejder om at fremme sundheden blandt borgerne gennem fysisk, mental og social sundhed, så hjerte-kar-sygdomme forebygges, forskningen styrkes og patienter støttes.

Sammen kæmper vi for at skabe et sundere og bedre liv for alle.

Læs mere om Hjerteforeningen - klik her...


Hjerteforeningen
Misbrugsportalen

Misbrugsportalen og Boblberg samarbejder om at skabe tryghed blandt borgerne, der er berørt af misbrug og afhængighed, herunder både misbrugsramte og pårørende.

Sammen arbejder vi frem mod at bryde tabuerne, sprede de gode budskaber og mulighederne for at skabe nye venskaber på ”den anden side” af misbruget.

Læs mere om Foreningen Misbrugsportalen – klik her...


Folkebevægelsen mod ensomhed
Startlinjen

Startlinjen samarbejder med Boblberg om at skabe trygge rammer for borgere i svære perioder. Startlinjen modtager opkald fra borgere i hele landet, som har lyst til at vende personlige problemstillinger og få vejledning til at håndtere dem.

Sammen arbejder vi om at tage det første skridt videre trods alt det svære.

Læs mere om Startlinjen - klik her...

Startlinjen
Sind Ungdom

SIND Ungdom og Boblberg er gået sammen om skabe sociale fællesskaber for psykisk sårbare unge.

Sammen kæmper vi for at nedbryde fordomme og tabuer om psykisk sårbarhed, så alle psykisk sårbare unge kan blive inkluderet i fællesskabet.

Læs mere om Sind Ungdom her - klik her...


Folkebevægelsen mod ensomhed
Sammen om mental sundhed

Boblberg er del af partnerskabet, "Sammen om mental sundhed".

Partnerskabet arbejder for at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen og mindske helbredsproblemer, som fx stress, angst og depression. Partnerskabet har samlet en lang række brugbare værktøjer på området

Læs mere om Komiteen - klik her...


Komiteen for Sundhedsoplysning
Lær for Livet

Lær for Livet og Boblberg er gået sammen om, at skabe bedst mulige vilkår for at børn gennemfører en ungdomsuddannelse, og skaber et godt liv for sig selv.

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn, som medvirker til, at børne får styrket deres faglighed, får øget lyst til læring og opnår bedre trivsel.

Læs mere om Lær for Livet - klik her...

Lær for Livet
Danmarks Veteraner/Veteranstøtten

Boblberg samarbejder med Danmarks Veteraner og Veteranstøtten om at gøre en forskel for danske veteraner.

Danmarks Veteraner samler kvindelige og mandlige veteraner for at styrke og knytte de kammeratlige bånd. Herunder findes Veteranstøtten, som tilbyder gratis telefonhjælp, som støtte til tidligere udsendte og pårørende.

Læs mere om Danmarks Veteraner og Veteranstøtten

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten
BørneBuddies

BørneBuddies og Boblberg er gået sammen om at skabe et frirum for børn og unge, som oplever sygdom eller død i hverdagen.

Gennem BørneBuddies får børn og unge en ”børnebuddy”, som hjælper med de små vigtige ting i hverdagen, heraf leg, udflugter, lektier og meget mere.

Læs mere om BørneBuddies - klik her...


BørneBuddies - et frirum for børn og unge
DrugRebels

DrugRebels og Boblberg samarbejder om, at skabe tryghed blandt unge og informerer om at træffe ”bevidste valg” i forhold til rusmidler.

Samarbejdet handler om at bryde tabuet, sprede de gode budskaber og hvor man kan finde en nye bekendtskaber og tilværelser, når man går væk fra rusmidler.

Læs mere om DrugRebels - klik her...

DrugRebels - dit liv - dine valg
Copa - Stomiforeningen

Stomiforeningen Copa og Boblberg samarbejder om at sprede det gode budskab og skabe fællesskaber, hvor der er plads til alle

Copa og Boblberg kæmper for, at alle skal have den rette vejledning, tilgængelighed til de rette produkter og hjælp til et liv med stomi.

Læs mere om Copa - klik her...

Stomiforeningen Copa
Girl Talk

Boblberg samarbejder med GirlTalk.dk, som arbejder for at hjælpe unge udsatte piger.

GirlTalk.dk giver muligheden for at lufte både de svære tanker og følelser, men også glæderne og succeserne.

Læs mere om Girl Talk - klik her...


Girl Talk
Landsforeningen for overvægtige - Adipositasforeningen

Landsforeningen for overvægtige - Adipositasforeningen og Boblberg.dk er gået sammen om at skabe ordentlige vilkår og et godt liv for overvægtige i Danmark.

Adipositasforeningens mål er at inddrage overvægtige som den vigtige part i bekæmpelsen og forebyggelsen af overvægt i Danmark.

Læs mere om Adipositasforeningen - klik her...

Landsforeningen for overvægtige - Adipositasforeningen
Hele Danmarks Familieklub

Hele Danmarks Familieklub og Boblberg.dk er gået sammen om at skabe betydningsfulde fællesskaber på tværs af familier i hele Danmark gennem leg og aktivitet.

Hele Danmarks Familieklub skaber lokale familieklubber, som er med til at bygge bro til lokalsamfundet og blivende relationer.

Læs mere om Hele Danmarks Familieklub her - klik her...

Hele Danmarks Familieklub
Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Boblberg.dk er gået sammen om at sikre, at unge med handicap får lige muligheder for at have et aktivt socialt liv og at tage del i samfundet.

Sammen kæmper vi for, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.

Læs mere om SUMH - klik her...

Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Boblberg samarbejder i kampen om at give de bedste muligheder for alle unge med et handicap
Hiv-Danmark og AIDS-linjen

Hiv-Danmark og AIDS-linjen er gået sammen med Boblberg om at bekæmpe stigmatiseringen af hiv-smittede gennem information og rådgivning.
Sammen kæmper for skabe et sundere og bedre liv for alle.

Læs mere om Hiv-Danmark og AIDS-linjen


Hiv-Danmark og AIDS-linjen
Landsforeningen LEV

Landsforeningen LEV og Boblberg samarbejder om at hjælpe mennesker med udviklingshæmninger og deres pårørende ind i sociale fællesskaber.

Gennem sociale fællesskaber opstår en større inklusion i samfundslivet, som samtidig skaber en forbedring af livsbetingelserne og tryghed for udviklingshæmmede og deres pårørende.

Læs mere om Landsforeningen LEV


Landsforeningen LEV
Giving Tuesday

Boblberg er en del af partnerskabet, Giving Tuesday.

Sammen med Winholistic sætter vi fokus på at gøre noget godt for andre, hvor vi kæmper for at sprede budskabet om velgørenhed og fejring af generøsitet verden over.

Læs mere om Giving Tuesday - klik her...


Giving Tuesday
Social Digital

Social Digital og Boblberg samarbejder om at skabe sociale forandringer med digitale løsninger.

Social Digital leverer digitale løsninger efter brugeres idéer og ønsker.

Læs mere om Social Digital - klik her...


Social Digital
Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster samarbejder med Boblberg om at fremme og udvikle løsninger indenfor et sundt og aktivt liv.

Samarbejdet er fokuseret på at skabe innovative løsninger og velfærdsteknologier samt udbredelsen af både budskabet og samarbejde mellem forskellige aktører.

Læs mere om NSCC - klik her...

Norwegian Smart Care Cluster
Idrættens Analyseinstitut

Boblberg samarbejder med Idrættens Analyseinstitut og er en del af Idan Forum der styrker netværksdannelse, formidling af viden og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor.

Læs mere om Idrættens Analyseinstitut - klik her...

Idrættens Analyseinstitut
Public Intelligence

Boblberg samarbejder med Public Intelligence, der gør det lettere for kommunerne at finde den helt rigtige sundheds- og velfærdsteknologi.

Læs mere om Public Intelligence - klik her...


Public Intelligence
Welfare Tech

Boblberg er medlem af Welfare Tech, der arbejder sammen med klyngen for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark. Formålet er at udvikle forretning og skabe innovation gennem samarbejder mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet.

Læs mere om Welfare Tech - klik her...

Welfare Tech
Copenhagen Healthtech Cluster

Copenhagen Healthtech Cluster skaber samarbejde mellem virksomheder og sundhedssektoren om udvikling af ny sundhedsteknologi.

Læs mere om Copenhagen Healthtech Cluster - klik her...


Copenhagen Healthtech Cluster
Arbejdermuseet

Arbejdermuseet og Boblberg samarbejder om at få flere borgere til at bruge museer og andre lokale kulturtilbud.

Sammen med Boblberg støtter Arbejdermuseet op om de sociale fællesskaber, som bliver skabt gennem kulturlivet.

Læs mere om Arbejdermuseet - klik her...


Arbejdermuseet1
Frederiksberg Museerne

Frederiksberg Museerne og Boblberg er gået sammen om at få flere borgere ud i det lokale kulturliv og opleve det i fællesskab med andre.

Frederiksberg Museerne består af: Bakkehusmuseet, Cisternerne, Storm P. Museet, Revymuseet og Møstings Hus.

Læs mere om Museerne - klik her...


Frederiksberg Museerne