Boblberg for kommuner

Boblbergs samarbejde med kommunerne

I dag samarbejder Boblberg med +40 danske kommuner, og flere kommer løbende til. Sammen med kommunerne arbejder Boblberg på at højne og fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de sociale fællesskaber i de enkelte kommuner.

Boblberg er et digitalt sundhedsfællesskab, som hjælper borgerne med at skabe sociale relationer og fællesskaber. Det er borgere fra hele landet, der opretter opslag i form af bobler, hvor de skriver om interesser og oplevelser, som de godt kunne tænke sig at dele med andre.

Både mental og fysisk sundhed fremmes, når man gør noget aktivt og meningsfuldt i fællesskab med andre – og det er netop dét, Boblberg handler om.

Læs her, hvordan Boblberg kan bruges i kommunernes forvaltninger. Læs mere her


Boblberg skaber sundhedsfremmende rammer

Psykiske lidelser og mentale helbredsproblemer udgør en betydelig del af det samlede sygefravær i Danmark. De seneste år har psykiske lidelser som stress, angst og depression været støt stigende, og i den forbindelse er der kommet øget fokus på danskernes mentale sundhed. Sociale relationer bidrager til en bedre mental sundhed, og for borgere med psykiske lidelse kan det være en lettelse at dele svære emner med en anden, udefrakommende person. Her er Boblberg et trygt forum, hvor man kan dele ellers tabubelagte emner.

Det er med til at forebygge og mindske ensomhed ved at give udsatte borgere – med få relationer og et lille netværk – en nem, fleksibel og uforpligtende mulighed for at udvide deres netværk og indgå i styrkende fællesskaber. Gennem de sociale fællesskaber styrkes den enkeltes trivsel, mentale sundhed og livskvalitet.

Hvis danskerne skal være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet, er det nødvendigt at bryde den sociale ulighed i sundhed, så alle borgere får lige muligheder for at leve et godt og langt liv med masser af meningsfuldt indhold. Borger-til-borger-hjælp skal opfylde disse samfundsfundmæssige behov og samtidig skabe nye sociale relationer, som er en væsentlig ressource i fremtidens sundhedsfælleskab.

Udtalelser fra kommunerne

Vi ved at fælleskaber er med til at sikre sunde og stærke mennesker, der kan mestre deres eget liv, så vi er glade for at vi kan hjælpe fællesskaberne lidt på vej med denne platform.

Vi er positivt overrasket over, hvor godt Boblberg.dk virker. Det er en fin mulighed for at gøre kommunens borgere mere aktive i fritiden.

Boblberg giver vores engagerede frivillige nye muligheder, fordi de nu har et fælles sted, de kan koble sig på projekter og ikke mindst søge frivillige til projekterne. Det lyder som et rigtig godt supplement til vores fællesskab her i kommunen.

Vi ved, at der foregår mange aktiviteter i Næstved Kommune. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man har nogen at tage med til disse aktiviteter. Vi vil gerne tilbyde borgerne i Næstved Kommune en fleksibel mulighed for at skabe sociale fællesskaber.

Læs brugerinterviews og udtagelser, og se hvad pressen skriver - klik her...

De nuværende +40 samarbejdskommuner:Samarbejdspartnere

Boblberg og Røde Kors har indgået et strategisk partnerskab om at gøre det lettere at skabe fællesskaber mellem mennesker og hjælpe alle, der står uden for fællesskabet. Med partnerskabet mellem Boblberg og Røde Kors vil vi udvikle mulighederne for, at endnu flere kan hjælpes ind i fællesskaber med hinanden og i foreningslivet.

For at kunne foretage undersøgelser og analyser samt producere statistikker til udvikling nye aktiviteter og funktioner, har Boblberg og Røde Kors fælles dataansvar. Boblberg er sat i verden for at gøre det nemmere at finde fællesskaber.

Boblberg samarbejder desuden også med flere danske organisationer og foreninger. Sammen arbejder vi på at skabe styrkende fællesskaber og fremme mangfoldige fritidsliv i kommunerne.

Blandt disse findes Public Intelligence, Welfare Tech, Folkebevægelsen mod ensomhed, Arbejdermuseet og mange flere. Du kan læse mere om vores samarbejdspartnere og hvordan vi støtter op om hinanden ved at følge linket her eller finde siden i toppen af siden under "Om Boblberg".

Mission, vision og værdier

Mission

Alle har ret til at være en del af fællesskabet. Gennem et større fokus på fællesskaber og mennesker vil Boblberg gøre folkesundheden bedre.

Vision

Gennem styrkende fællesskaber vil vi skabe sundhed og velfærd for alle.

Værdier

 • Fællesskab
 • Forståelse
 • Ærlighed
 • Tryghed
 • Respekt

Faktorer for at komme i gang med flere aktiviteter*


Motiverende
 • Samvær med andre (58,9%)
 • Muligheden for at lære nye mennesker at kende (45,2%)
 • Rejser/udflugter/oplevelser (34,1%)
 • Motion/fysisk aktivitet (32,5%)
 • Muligheden for at lære noget nyt / undervisning (31,5%)
Barrierer
 • Savner nogen at følges med (35,0%)
 • Kan ikke finde tilbud, der matcher (24,9%)
 • Synes det er svært at komme ind i fællesskabet som ny (24,1%)
 • Kan ikke komme frem og/eller deltage pga. fysiske helbredsproblemer (20,0%)
 • Kender ikke de lokale aktiviteter/tilbud godt nok til at vide, om de er interessante (19,5%)

* Baseret på 7000 interviews af borgere i Denmark 2015

Kilde: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre: Viden og inspiration til handling