Boblberg logo
Netværk for voksne

Netværk for voksne

Værket er et tilbud til 30-60 årige, som ønsker at møde andre voksne i Kalundborg og omegn.

I Værket kobles socialt samvær med konkrete øvelser og teamer. Det skal give deltagerne mulighed for at opøve sociale færdigheder og sikre erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Formålet er at deltagerne får gode sociale oplevelser, redskaber til at håndtere følelsen af ensomhed og mod til at indgå i og fastholde nære relationer.

Værket henvender sig til alle, som opfylder følgende inklusionskriterier:

• Deltageren skal være mellem 30 og 60 år

• Deltageren skal føle sig ensom og have lyst til at arbejde på at ændre dette.

• Deltageren må ikke have et aktivt misbrug eller fysiske/psykiske problemer, som overskygger mulighedern for at arbejde med ensomheden.

• Deltageren skal kunne forstå og tale dansk

Før deltageren kommer med i netværksgruppen er der et møde med 1-2 frivillige, hvor der fortælles om Værket og forventninger afstemmes. Formålet er, at deltageren ved hvad det lokale Værket er inden opstart og at de frivillige sikrer sig, at deltageren kan indgå i gruppen på en god måde og at Værket er det rigtige tilbud.

Værket er en del af Røde Kors i Kalundborg

Hvis interesseret kontakt kalundborg.vaerket@rodekors.dk eller ring/sms ​6161 9902

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 600.147 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her