Boblberg logo
Hjælp børn til bedre trivsel

Hjælp børn til bedre trivsel

Selvhjælp Fredericia-Middelfart søger frivillige gruppeledere

til Trivselsgrupper.

Formålet med Trivselsgrupper er at skabe et trygt og

tillidsfuldt samtalerum, hvor børn i skolealderen

kan tale om de problemer, der påvirker dem i sådan en grad,

at de ikke trives og dermed mister motivation for at

deltage i gruppesammenhænge,

fællesskaber og læringssituationer i både skole og fritid.

Det kan være pga. lavt selvværd, forældres skilsmisse

eller tab af forælder.

En Trivselsgruppe ledes af en ansat lærer/pædagog

og en frivillig fra Selvhjælp.

Gruppen mødes ca. 10 gange et par timer en gang om

ugen eller hver anden uge. Man mødes oftest i -eller lige

efter skoletid. Efter endt gruppeforløb

kan du vurdere om du har lyst til at fortsætte.

Trivselsgruppeprojektet er med støtte fra TrygFonden.

Som gruppeleder vil dine opgaver være, at:

- Lytte og samtale med børn og unge om svære ting i deres hverdag

- Indgå i et samarbejde med en ansat på skolen - oftest en lærer eller

pædagog

- Skabe et rart og trygt rum, hvor børnene er glade for at komme

- Bruge forskellige øvelser, spil, lege og lign. for at hjælpe børnene med at sætte ord på de følelser, som de har

Vi forventer af dig:

- At du har lyst til at arbejde med børn og

kan rumme de frustrationer og dilemmaer børnene står i

- At du er nærværnede og anerkendende, så børnene føler sig set, hørt og forstået

- At du er ansvarsbevidst, har mentalt overskud

og er god til at lytte

- At du kan sætte grænser, skabe ro og struktur

Vi tilbyder dig:

- Et introkursus, der ruster dig til opgaven

- Sparring og støtte

- Et meningsfuldt virke, hvor du hjælper børn

- Et samarbejde med en anden gruppeleder, der brænder for det

samme som dig

- Mulighed for spændende kurser

- At blive en del af et frivilligt netværk

Du kan læse mere om foreningen på hjemmesiden

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 607.017 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her