Boblberg logo
Folkeuniversitetet i Frederikssund

Folkeuniversitetet i Frederikssund

HVAD ER FOLKEUNIVERSITETET?

Det begyndte efter midten af 1800-tallet i England omkring universitetet i Cambrigde. Ideen var at åbne universiteterne for dem, som af formelle eller praktiske årsager ikke havde adgang til at deltage i universiteternes normale undervisning. Man kaldte det University Extension, udvidelse af universitetets undervisning til bredere kredse.

Tanken slog an i Danmark, og med professor, dr. phil. Cl. Wilkens som forgangsmand stiftedes 13. april 1898 en forening for folkelig universitetsundervisning i Danmark, som lidt senere fik navnet "Folkeuniversitetsforeningen i København".

Folkeuniversitetet i Frederikssund blev stiftet i 1988. Det ledes af en lokalkomite, der er tilknyttet Folkeuniversitetsafdelingen under Københavns Universitet. Programlægningen sker i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Bekendtgørelsen om Folkeuniversitetet, hvorefter der ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisnings- og foredragsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, og som bidrager til demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det tilstræbes at programmet dækker bredt inden for emneområderne historie, naturvidenskab, religionsfilosofi og teologi, musik, malerkunst, kunsthistorie og arkitektur.

Folkeuniversitetet i Frederikssund udøver sin virksomhed ved

gennemførelse af folkelig universitetsundervisning i form af forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser

at sprede oplysning om og forståelse for forskningens metoder og arbejde

at øge kendskabet til forskningens resultater

at være bindeled mellem videnskab, kunst og samfund

På alle landets universiteter findes selvstændige folkeuniversitetsafdelinger, og uden for universitetsbyerne drives virksomheden af lokalkomiteer, der vælges af brugerne.

Vort logo, der forestiller Pallas Athena, den græske visdommens gudinde, fastslår det dobbelte formål:

Undervisningen foregår på universitetsniveau og der er adgang for alle uanset kvalifikationer.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.955 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her