Boblberg logo
DDS Christiansminde Gruppe

DDS Christiansminde Gruppe

Gruppens grundholdning er, at demokratiet er det fundament vi bygger på. Det er vigtigt for os, at børns kreativitet styrkes og fastholdes, og at børnene skal være med til at bruge de forskellige ressourcer der er samlet i en flok. Spejderak­tiviteter udfoldes primært udendørs i lokalområdet.

Christiansmindespejderne tæller i dag omkring 80 spejdere og ledere. Vi har ligeledes en lederstab der modsvar­er vores aktuelle spejdergruppe og aktiviteter. Gruppen har endvidere i det daglige spejderarbejde og på lederplan et tæt samspil med andre spejdergrupper i Svendborg og i Bro Divisio­n (en DDS enhed bestående af de sydfynske og langelandske spejdergrupper).

Christiansmindespejderne ledes i et samarbejde mellem en forældrevalgt bestyrelse og ledergrup­pen. Den forældrevalgte bestyrelse vælges blandt opstillede forældre ved det årlige grupperådsmøde. Dette afholdes traditionelt i februar og rummer mulighed for, at forældre kan komme i dialog med hinanden og gruppens bestyrelse.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.939 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her