Boblberg logo
Gladsaxe Svøm

Gladsaxe Svøm

Vision

Gladsaxe Svøm vil være en klub, hvor du ønsker at være for livet, og hvor du oplever fællesskab og mulighed for at udvikle og engagere dig på enten bredde- eller elite-niveau.

Værdigrundlag

Gladsaxe Svøms målsætninger hviler på følgende værdigrundlag:

Passion skal være kendetegnende for vores arbejde for at indfri klubbens fælles vision og målsætning.

Kvalitetsbevidsthed er en forudsætning for at kunne udvikle de bedst mulige tilbud og de mest optimale forhold for udvikling af den enkelte svømmer og af klubben som helhed.

Ansvarlighed skal være omdrejningspunktet for alt hvad vi gør; sportsligt, socialt, og etisk, og i forhold til alle de mennesker og organisationer, vi interagerer med, i vores arbejde.

Målsætninger

for Foreningen:

Udvikling gennem svømning.

Gladsaxe Svøm ønsker at give alle medlemmer – fra begynder til konkurrencesvømmer – mulighed for glæde, leg, læring, og udvikling gennem svømmesporten. Det er derfor et vigtigt mål, at der på alle niveauer og hold tilbydes undervisning af høj kvalitet. For de enkelte hold beskrives det tydeligt hvilke færdigheder og mål, der arbejdes hen imod, og undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at der er bedst mulige betingelser for at tilegne sig de beskrevne færdigheder og opnå de opstillede mål.

God og positiv klubkultur.

Gladsaxe Svøm vil skabe et positivt og inkluderende klubfællesskab, præget af åbenhed, respekt, og godt kammeratskab. Vi vil udvikle og fastholde denne klubfølelse på alle hold, og dermed skabe et miljø, hvor svømmere, forældre, og frivillige bidrager af lyst, og ikke af pligt. Nødvendige ressourcer og kompetencer skal stilles til rådighed, så klubben kan danne ramme om dette fællesskab for alle med tilknytning Gladsaxe Svøm.

Engagerende arbejdsmiljø for alle ansatte.

Gladsaxe Svøm vil være en god arbejdsgiver, der inviterer til engagement og medansvar blandt alle ansatte. Trænerne skal have mulighed for faglig og personlig sparring og udvikling i et godt og driftigt arbejdsmiljø. Dette er med til at gøre det attraktivt at være træner i Gladsaxe Svøm. Samtidig har det til formål at skabe kontinuitet ved at fastholde en fagligt og menneskelig højt kompetent instruktør/trænerstab.

Givtigt samarbejde med Gladsaxe Kommune og øvrige interessenter.

Gladsaxe Svøm vil være:

bidragsyder til at borgerne lever et sundere liv

en god rollemodel for det øvrige klubliv i kommunen, der tager sit sociale ansvar alvorligt

bidragsyder til optimering af badesikkerhed

en væsentlig samarbejdspartner på skolesvømningsområdet

Kontakt:

21 39 56 86

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.290 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her