Boblberg logo
Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Danmark Naturfredningsforening arbejder uegennyttigt og bredt for at beskytte eksisterende natur, miljø og landskaber. Vi anser os for at være naturens og miljøets stemme og det gør vi uden skelen til ømme politiske tæer. Som vores tidligere direktør David Rehling udtrykte det:

"Det er ikke vore opgave at være taktfulde".

Lokalkomitéen arbejdsgrundlag findes i vores vedtægter af maj 2011 og i det lovgrundlag som EU og Danmark har givet os på området. Jo tættere vi bor desto større pres vil der være på alt, hvad vi i daglig tale karakteriserer som natur og miljø. Derfor har vi udover de fredede områder også engageret os i at bevare alle bynære grønne områder i vores lokalsamfund samt i at skabe gode betingelser for den privatejede have. I dag er det formentlig en almen erkendelse, at alt og alle er en del af en større sammenhæng. Det er f.eks. i Lokal Agenda 21-arbejdet blevet udtrykt gennem sloganet "Tænk globalt - handel lokalt".

Det er lokalkomitéens ønske at skabe åbenhed og viden om naturens mangfoldighed og dens sammenhæng med vort eget liv. Kun gennem oplysning og forståelse vil det på længere sigt være muligt for at bevare den fælles arv, som natur og miljø udgør. Men vores arbejde er ikke kun bevarende. Vi vil også gerne forbedre områder, som allerede i dag er nødlidende pga. fortidens syndere og uvidenhed.

Kontakt:

gladsaxe@dn.dk

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.566 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her