Boblberg logo
Bliv igangsætter i Grænseforeningen

Bliv igangsætter i Grænseforeningen

Skab aktiviteter for en åben danskhed med fokus på mindretal, identitet og kultur. Grænseforeningen for Odense og Omegn søger nye frivillige. Har du lyst til at få Danmarkshistorien i Grænselandet gjort relevant og nærværende for alle i samtiden? Vil du skabe oplevelser og fællesskaber med indsigt og udsyn?

Vi søger bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der kan lide at skabe oplysende, kulturelle arrangementer. Som er fyldt med gode idéer og evnerne til at føre dem ud i livet. Du skal holde af at koordinere og samarbejde, men skal også have lyst til at gøre en forskel selv.

Jobbet:

Du får erfaring i at udvikle, planlægge og gennemføre kulturelle events sammen med andre frivillige og ansatte. Arbejdet består i idéudvikling, møder, forberedelse og afvikling af arrangementer. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver vil primært handle om at være med til at organisere aktiviteter for lokalforeningens medlemmer og andre interesserede. Man kan arbejde med det, man har interesse for, om det er PR, hjemmeside, anden form for kommunikation, ansøgning af midler, det praktiske arbejde i forbindelse med aktiviteter eller at finde nye emner til arrangementer.

Du har masser af mulighed for at bidrage fra start til slut og sætte dit præg på aktiviteten der, hvor du har dine interesser. Støtte til aktiviteter gives af Grænseforeningens sekretariat, hvor man kan få yderligere information om arbejdet hos foreningskonsulent Bonnie Barr. Se vores hjemmeside for kontaktinformation.

Frivillige i Grænseforeningen får:

Viden om Danmarkshistorien, Grænselandet, Genforeningen og betydningen for nationale identiteter i DK og Europa

Mulighed for at få netværk udenfor landets grænser, primært med dansktalende i Tyskland

Oplevelser og del af et helt særligt fællesskab

Erfaring i at skabe events og netværk i kultur -og folkeoplysningssektoren

Generationsmøder i et rart fællesskab med ildsjæle med dyb viden og personlig erfaring

Anerkendelsen af at gøre en forskel for at udbrede forståelsen og kendskabet til mindretalsproblematikker i en dansk kontekst, som andre vil kunne lære af.

Kort om foreningen

Odense og Omegns Grænseforening har ca. 100 medlemmer primært i Odense. Grænseforeningen er en historisk forankret organisation som vender sit blik mod samtiden i aktuelle problemstillinger om identitet, grænser og mindretal. I Odense vil bestyrelsen gerne skabe nyt og fornyes, så der er mulighed for at kunne tegne foreningens fremtid med dine perspektiver på formålet. Odenseafdelingen har en sund økonomi og lyst til at bruge den.

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i det dansk-tyske grænseland. Grænseforeningen arbejder under sloganet: ”For en åben danskhed”. Vi mener, at erfaringerne fra grænselandet, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Grænseforeningen udgiver undervisnings- og oplysningsmateriale og arbejder for, at danskere i alle aldre knytter personlige bånd på tværs af grænsen og lærer af hinandens sprog og kultur. Grænseforeningen, der har sekretariat i København, er paraplyorganisation for 55 lokalforeninger over hele Danmark.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 600.596 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her