Boblberg logo
Nørre Løgum og Ellum Lokalråd

Nørre Løgum og Ellum Lokalråd

Vi vil gerne byde dig/jer velkommen til Nr. Løgum sogn.

Nr. Løgum sogn har ca. 1.335 indbyggere. Sognet er opbygget omkring Nr. Løgum kirke, der er fra slutningen af 1100-tallet. Det er nærliggende at tro, at kirken er bygget af cisterciensermunkene, som senere byggede Løgumkloster kirke.

I 1954 byggedes Nr. Løgum Centralskole, som var sognets vigtigste samlings punkt indtil den blev nedlagt.

Vi håber, I vil føle jer godt hjemme her i sognet.

Lidt om den landskabsmæssige del af Nr. Løgum sogn.

Der er ingen tvivl om, at der har boet mennesker i området langt tilbage i tiden.Landskab Det flotte bakkede landskab i Nr. Løgum er skabt i og efter istiden. Isen har ligget halvvejs inde i landet, og da den smeltede, skyllede vandet sand og sten med ud mod havet, hvorved moræneområderne Løgumbjerge, Bredeådal og Lobækådal blev skabt. Der er tørveområder i ådalene, og derfor har det været gode græsningsområder. Det har fået de første landbrugsfolk til at slå sig ned i ådalene.

P1010005Der er udvundet jern i landsbyer i Bredeådalen, og i vikingetiden har der været vandmøller ved åen. Efterhånde som der blev mere brug for landbrugsjord, blev åløbene reguleret.

I vor tid går vi på grund af miljøet den anden vej: I 1994 og 1995 fik åløbet på Brede å lavet snoninger fra Løgumkloster til Bredebro. I 1996 var det så vores tur til at få Lobæk tilbageført til sit oprindelige snoende åløb.

Det blev gjort for at:

– genskabe værdifulde naturområder

– sikre et levested for planter og dyr

– nedsætte udvaskningen af kvælstof og okker

– øge grundvandsdannelsen

Snoningerne betyder, at åen vil løbe over sine bredder, når der er meget vand i den. Så er vandet ude i engene – de omsætter nitrat, og det får betydning for, hvor mange alger der kommer ud i havet.

Ellum:

Ellum er landsbyen i Løgumkloster Landsogn, der som kirkesogn betjenes af sognepræsten ved Klosterkirken. Ellum omfatter ca. 150 husstande med ca. 360 borgere.

Ellum ligger ved Tønder – Kolding vejen med gode busforbindelser til Tønder. En bolig er sjældent længe til salg i Ellum.

Den unikke skov: Draved skov , den største del af Kongens Mose og det naturskønne område “Skansen” er beliggende i sognet. Brede Å slynger sig smukt gennem området.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.961 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her