Boblberg logo
Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps

Der er omkring 400 spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps. Hver af dem er selvkørende foreninger med egne bestyrelser, ledelser og afdelinger. Her kan du blive lidt klogere på, hvad en spejdergruppe er for en størrelse.

Hver spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps er en selvstændig forening. Her kan du se, hvordan hver spejdergruppe er bygget op.

Afdelinger (grene)

Spejderne er typisk inddelt efter alder i forskellige afdelinger – også kaldet grene. Som spejderleder er man som regel tilknyttet en eller to grene:

Familiespejdere: Børnehave (3-6 år)

Mikrospejdere: 0.-1. klasse (6-8 år)

Minispejdere: 2.-3. klasse (8-10 år)

Juniorspejdere: 4.-5. klasse (10-12 år)

Tropsspejdere: 6.-9. klasse (12-16 år)

Senior/klanspejdere: 16-24 år

I hver afdeling er spejderne organiseret i patruljer på 5-8 personer, men det er forskelligt i hvor stor udstrækning, det anvendes på de mindre alderstrin.

Gruppens ledere

Afdelingsledere: Hver afdeling (gren) har en eller to ledere, der står for at arrangere møder og aktiviteter og for, at afdelingen fungerer, som den skal.

Øvrige ledere og hjælpere: Ud over afdelingslederne er der en række ledere og hjælpere, der står for at planlægge og udføre det daglige arbejde med spejderne.

Gruppeleder: Hver gruppe har mindst en gruppeleder. Nogle grupper har to eller endda tre. Gruppelederne vælges af de andre ledere og er deres talerør ind i bestyrelsen.

Gruppelederens primære opgaver er at sikre et stærkt samarbejde lederne imellem og koordinere det daglige spejderarbejde.

Fakta om grupperne i Det Danske Spejderkorps

Der er lidt over 400 grupper i Det Danske Spejderkorps.

Grupperne er spredt over hele landet. Fra Skagen til det sydlige Lolland og fra Jyllands vestkyst til Bornholm.

De største grupper har over 200 medlemmer, og de mindste har under 20.

I gennemsnit har en gruppe omkring 60-70 medlemmer.

De ældste grupper er fra 1910, og nye grupper opstarter hvert år.

Gruppens bestyrelse

Alle grupper har en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer, en gruppeleder og mindst tre øvrige medlemmer.

Bestyrelsen er stedet, hvor interesser fra de forskellige grupperinger i gruppen kan komme til orde. Forældrenes, ledernes, og spejdernes ønsker høres, og det diskuteres, hvor gruppen skal bevæge sig hen.

Grupperådet og grupperådsmøde

Grupperådet er gruppens øverste myndighed og består af medlemmer over 15 år, forældre til medlemmer under 18 og gruppens bestyrelse. Hver af disse har en stemme på grupperådsmødet, hvor alle interesserede i øvrigt kan deltage. Grupperådsmødet er foreningens generalforsamling.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 611.094 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her