Boblberg logo
De grønne spejdere på Nørrebro - Borggruppen

De grønne spejdere på Nørrebro - Borggruppen

HVAD LAVER MAN SOM SPEJDER I BORGGRUPPEN?

Kort sagt så laver man som spejder næsten alt.

Som spejder har man chancen for at prøve en masse aktiviteter, hvor kun fantasien sætter rammerne. Naturen er en af vores højt prioterede fokusområder, og vi går højt i at værne om naturen og bruge dens muligheder.

Det er lederne, der sætter rammerne for møderne og planlægger, hvad der skal laves på møderne, men spejderne altid mulighed for at komme med ideer til hvad vi kan lave.

Nogle af de aktiviteter som vi kunne finde på at lave er: snelygter, kæde ta’ fat, førstehjælp, pionere en gynge i rafter eller snobrød over bål.

BORGGRUPPENS VÆRDIER

Borggruppen er en ikke-parti-politisk forening og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål er at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, som man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

FRIVILLIGT ARBEJDE

Borggruppen er en ungdomsforening drevet af frivillige. Alt fra spejderledere til bestyrelsesmedlemmer til gruppeledelsen er frivillige ildsjæle, som brænder for spejderarbejdet. Som frivillig i Borggruppen er man del af et stærkt fællesskab, da vi sammen får gruppen til at fungere. Det frivillige arbejde kan bestå af bl.a. planlægning af spejdermøder, deltage i bestyrelsesmøder eller være med til at planlægge og afholde gruppearrangementer.

LEDERNE

Lederne hos Borggruppen står for de ugentlige spejderaktiviteter. Her ligger de en kæmpe indsats for, at børn og unge kan komme til at dyrke spejderlivet. Lederne arbejder sammen med vores spejdere om at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber for børn og unge.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 612.479 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her