Boblberg logo
Caroline Amalie Koret

Caroline Amalie Koret

Caroline Amalie Koret er et blandet kor, der blev dannet i 2008 under Sune Kaats ledelse og på hans initiativ. Koret synger typisk a cappella, dvs. uden instrumentledsagelse. Koret har siden sin start øvet i Lyngby Kirkes Sognegård.

Korets dirigent Sune Kaat har studeret musikvidenskab og russisk på Københavns Universitet, suppleret med studier i Sverige og Rusland. Sine korlederfærdigheder har han bl.a. erhvervet gennem private studier hos Jan Scheerer i Danmark og Tyskland samt hos V. P. Nesterov i St. Petersborg, og i forbindelse med sine studier på KU hos Morten Schuldt-Jensen og Flemming Windekilde.

Koret har taget navn efter Caroline Amalie (1796 – 1881), der blev gift med den senere Kong Christian VIII. Sorgenfri Slot var deres foretrukne sommerresidens, og det vedblev slottet at være for Caroline Amalie efter kongens død i 1848. Lyngby Kirke fungerede som slotskirke for Sorgenfri Slot.

B.S. Ingemann digtede i 1837 på kronprisesse Caroline Amalies opfordring syv morgensange til børn, en til hver dag i ugen. Samme år komponerede C.E.F. Weyse melodier til dem alle. Sangene blev brugt i de asyler, som blev oprettet på Caroline Amalies initiativ. Den nuværende børnehave på Asylgade i Bondebyen i Lyngby er grundlagt i 1854 som et af disse asyler.

Koret optager gerne flere sangere i alle stemmer

Vi øver fra slutningen af august til slutningen af maj, hver onsdag fra 19.00 til 21.30 i Lyngby Kirkes Sognegård, Stades Krog 9, Kgs. Lyngby.

Koret hører under DOF Aftenskole Lyngby og er medlem af Kor72

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 612.482 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her