Boblberg logo
Birkelse Idrætsforening

Birkelse Idrætsforening

Foreningens navn er Birkelse Idrætsforening (BIF). Foreningen er hjemmehørende i Birkelse i Jammerbugt Kommune.

Formål.

Foreningens mål er at skabe forståelse og interesse for idrætten på amatørplan. Endvidere søger foreningen at skabe kammeratskab til gavn for foreningens medlemmer. Foreningen ser det som sin opgave, i samarbejde med byens øvrige foreninger, at bidrage med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Medlemmer.

Stk 1. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Et eksemplar af foreningens love skal på forlangende udleveres til alle nye medlemmer. Bestyrelsen skal nægte en person optagelse, såfremt det vil være i strid med foreningens vedtægter.

Stk 2. Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer og ingen kan få sin udmeldelse, før forfalden kontingent er betalt.

Stk 3. Ethvert medlem, som ikke overholder foreningens vedtægter eller som skader foreningens interesser og omdømme indberettes til bestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel karantæne eller eksklusion. Ved karantæne eller eksklusion underrettes medlemmet skriftligt om beslutningen. Herunder også, at afgørelsen kan forlanges afprøvet af generalforsamlingen; bestyrelsens beslutning fastholdes indtil afholdelse af næste ordinære generalforsamling.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.702 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her