Boblberg logo
Gjøl sejlklub

Gjøl sejlklub

Gjøl Sejlklub's formål, er at skabe udfoldelsesmuligheder for de sejlsportsudøvere, der er tilknyttet klubben.

Bestræbelserne gælder for aktiviteter af både turmæssig, og konkur-rencemæssig art. Klubben varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og de idrætsorganisationer den er tilknyttet.

Klubbens formål er at fremme kendskab til sejlsport via ungdomsarbejde på maritime områder. Gjøl Sejlklub er

medlem af Dansk Sejlunion, og hermed underkastet Dansk Sejlunions love og vedtægter.

Gennem medlemskab af Dansk Sejlunion er Gjøl sejlklub også medlem af Dansk Idræts-forbund og på lignende vis underkastet ldrætsforbundets love og vedtægter.

Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, efter Folkeoplysningsloven. Klubben er almennyttig,

og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedtægter.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.940 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her