Boblberg logo
Dansk Blindesamfund – Vestsjælland

Dansk Blindesamfund – Vestsjælland

Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre: At flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv. Og at flere er sunde og dyrker motion.

Vi tilbyder rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte, når synet svigter. Vi kæmper for bedre politiske rammer og rettigheder for mennesker med synshandicap i Danmark. Og vi mobiliserer virksomheder, uddannelsesinstitutioner, civilsamfund og andre i at fremme forståelse og muligheder for blinde og svagsynede.

Vi arbejder også for, at færre mister synet i fremtiden. Vi vil sådan set gerne have færre medlemmer! Vi laver derfor kampagner, der forebygger øjensygdomme, og vi støtter hvert år uafhængig øjenforskning med store beløb.

Endelig støtter vi også søsterorganisationer i udviklingslandene og bidrager til forebyggelse, rehabilitering og politiske forandringer til gavn for blinde og svagsynede i Asien og Afrika.

Vi er en uafhængig privat medlemsorganisation. Vores øverste ledelse er hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. Vi har ca. 200 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Høje Taastrup, Fuglsangscentret i Fredericia og rundt om i hele landet.

Tilmeld dig og kontakt foreningen

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 599.290 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her