Boblberg logo
Kun pige venner og veninder Natasja

Kun pige venner og veninder

LÆS ALT TAK

forandring fryder

nyt hår men ingen ny tilstand

en forandring er sket,

men min psykiske tilstand er stadig meget meget dårlig, men kæmper, kæmper hverdag for at leve, men kæmper ikke længere for at overleve ( ment på en skidt måde, altså ment med at jeg ikke kæmper for at blive i live men kæmper for at leve)

mit liv er ikke værdigt trængen til det dårlige presser på men kæmper for ikke at falde i. forsøger alt forsøger vitterligt at blive glad men det svært, og lige nu kan jeg ikke være glad, stemmerne i mit hoved som jeg også kan se er hele tiden igang og taler til mig hele tiden står omkring mig hele tiden, og uvidenheden om hvor jeg skal bo stresser og stressen fylder meget.

og dsv kan jeg ikke få den rigtige hjælp, da psykiatrisk afdeling ikke vil hjælpe mig på grund af min autisme, det et det de siger gang på gang bruger min autisme til at feje alt væk under som gulvtæppe, selvtillid og selvværd er helt forsvundet og de ting to desværre glæden med sig, ville ønske jeg kunne spole tiden 22-23 år tilbage og jeg bliver 22 år den 29 juni i år men at jeg så kunne lave noget om så jeg ikke fik problemer før problemerne opstår og fjerne diagnoserne jeg har før jeg får dem, og måske endda stoppe min ankomst, havde jeg nok gjort det.

der er intet af det der ment som at jeg gør noget for det gør jeg ikke

er der nogen fejl i denne tekst er det for jeg ikke kan engelsk af natur men bruger translete derfor skriv dansk til mig hvis i skriver til mig

og ingen drenge tak

change rejoice new hair but no new condition a change has taken place, but my mental state is still very very bad, but struggling, struggling everyday to live, but no longer struggling to survive (meant in a bad way, i.e. meant that I do not struggle to stay alive but struggle to live ) my life is not worthy of the urge for the bad press but struggles not to fall in. trying everything truly trying to be happy but it hard and right now I can not be happy, the voices in my head that I can also see are whole the time going on and talking to me all the time is standing around me all the time and the ignorance of where to live stresses and the stress fills a lot. and dsv I can not get the right help as psychiatric ward will not help me because of my autism, it a what they say time and time again use my autism to sweep everything away under like carpet, self confidence and self esteem is completely gone and the two things unfortunately the joy with him, wish I could rewind the time 22-23 years back and I will be 22 years old on June 29 this year but that I could then do something about so I did not get problems before the problems arise and remove the diagnoses I have before I get them, and maybe even stop my arrival, I probably would have done it. there is nothing of what is meant that I do anything for it I do not is there any error in this text is it because I do not know English by nature but use translete therefore write Danish to me if you write to me and preferably is 21 years old and no boys please

Tilmeld dig og skriv til Natasja

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 590.062 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her