Boblberg logo
Røde Kors familienetværkCamilla

Røde Kors familienetværk

Støtte til børnefamilier.

I Herlev oplever Røde Kors et stigende antal børnefamilier, der er i en social udsat position, og som derfor beder om støtte og hjælp i hverdagen. Ved at støtte familierne kan vi hjælpe børnene og deres forældre til bedre trivsel og livsvilkår.

Når familier har det svært, rammer det især børnene. Det kan have store konsekvenser for børnenes muligheder senere i livet at vokse op uden mulighed for kunne deltage i fritidsaktiviteter eller at leve i en familie præget af sygdom, vold, manglende netværk, dårlig økonomi eller andre afsavn. Børn, som vokser op i familier med mange belastninger og afsavn, har større risiko for dårligt helbred, lav uddannelse, vold og ensomhed senere i livet.

I familienetværket mødes familier og frivillige til fælles netværksarrangementer 1-2 gange om måneden. Her får familierne et fællesskab med andre børnefamilier. Familierne og de frivillige er sammen om at planlægge aktiviteter, som passer til de behov og ønsker, familierne har. Der kan f.eks. være tale om:

Sociale arrangementer:

• Madlavning og fællesspisning

• Kreative aktiviteter, bræt-og boldspil, sang og udeliv

• Samtaler og samvær.

Oplevelser:

• Udflugter for familierne til skov, strand, biograf og børneteater

• Traditionsfester (f.eks. påske, jul og fastelavn)

• Ferielejr for børn og hele familien.

Aktiviteter med lærings indhold:

• Temaaftener om familierettede emner, budgetlægning eller andet

• Undervisning i førstehjælp

• Psykosociale lege og aktiviteter, der styrker børns evne til at mestre udfordrende situationen

Ønsker du at høre mere om familienetværket Både som bruger eller frivillig, kan du kontakte Formand for Røde kors Herlev Camilla Buur på mail: herlev.familienetvaerket2@rodekors.dk

Tilmeld dig og skriv til Camilla

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 600.819 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her