Boblberg logo
Samtaler om miljøpolitikRyan

Samtaler om miljøpolitik

Jeg vil gerne drøfte miljøpolitik (folkesundhed/forurening, klima, biodiversitet og ressourceknaphed) i grønne omgivelser med indsigtsfulde intelligente mennesker.

Gerne som en politisk ’platonisk samtale’ (’Sokrates-diskussion’), hvor begge parter møder op med et oprigtigt ønske om tilstræbt objektivt/openminded – og gennem kritisk og selvstændig refleksion - at blive klogere, hvilket er formålet med en ’platonisk samtale’.

I modsætning til det ”at vinde diskussionen”.

Under en (længerevarende) platonisk samtale bør ”man” (helst) ikke afbryde modparten, og bør spørge ind, indtil man helt har forstået modpartens argumentation (mht. menneskesyn, samfundssyn og verdenssyn), før man bør påbegynde sin modargumentation.

For at skabe transparens i en platonisk samtale, så begge parter i realiteten bliver klogere, kan Toulmins argumentmodel oplagt inddrages.

Toulmins argumentmodel består kort fortalt af følgende seks argument-kategorier:

1. Postulat.

2. Dokumentation for postulatet.

3. Bagvedliggende grundpræmis/grundantagelse, der ligger til grund for hele ens argumentationskæde.

4. Styrkemarkør, der angiver hvor stærkt et givent postulat er funderet i videnskabelig/faglig dokumentation og sund fornuft.

5. Efterfølgende gendrivelse dvs. modargumentation af postulatet.

6. Afsluttende rygdækning dvs. forsvar for postulatet.

Toulmins argumentmodel beskrives kort på s. 348-351 i min specialeafhandling om brænderøgsregulering i Danmark.

---

De bedste hilsner

Miljøplanlæggeren (cand.techn.soc.), miljøteknikeren og den demokrati-reformerende, miljøforkæmpende, lighedsprioriterende og tilstrømnings-strammende socialdemokratiske folketingspolitiker in spe, der er velbevandret i miljøhistorien, og har tilegnet sig langt størstedelen af sin miljøfaglige viden på fritidsbaseret vis

Tilmeld dig og skriv til Ryan

Blev du inspireret?

Opret dig og skab dine egne fælleskaber. Boblberg er et trygt og sikkert medie, hvor dine oplysninger er beskyttet.

Hvad venter du på? Gør som 600.769 andre, og opret dig gratis i dag.

Opret dig gratis her