Støttende Borger-Bobler (SBB)

Logo: DEN EUROPÆISKE UNION - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Virksomheden Boblberg skal i projektet teste og videreudvikle digitale fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper kaldet Støttende Borger-Bobler.
Dette sker via sikre fællesskabsgrupper i samarbejde med fagpersoner tilknyttet et kommunalt psykiatri-tilbud og en sygehusenhed med patienter i psykiatrisk og somatisk behandling.

Tjenesteydelsen Støttende Borger-Bobler er et simpelt digitalt værktøj. Tjenesten er uden reklamer, den har kun én enkelt funktion, som er at oprette fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper, med fokus på beskyttelse af brugerne og sikker opbevaring af persondata. Målet er at bidrage til at inkludere borgere/patienter i sociale ligeværdige gruppefællesskaber, hvilket er vigtigt for menneskers trivsel, livskvalitet og mentale sundhed, ikke mindst for borgere, som netop har afsluttet et patientforløb.

Såfremt partnerkredsen gennem testprojektet bliver bekræftet i deres tese om, at løsningen kan bidrage til at støtte borgere/patienter via støtte- og kommunikationsgrupper, forventer virksomheden at omsætte det til en supplerende forretning med omsætnings- og jobvækst til følge.

Involverede parter

Boblberg v/ Shark Inc ApS

Vejle Kommune, Velfærdsforvaltningen

Colab/Recovery & Rehab / psykiatrien i Region Syddanmark

Esbjerg Kommune, Videnscenter for demens

SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Projektperiode

01.11.2018 - 31.08.2019

Støttegiver

Boblberg har gennem Syddansk OPI-pulje modtaget tilskud til OPI-projektet ”Støttende Borger-Bobler” fra Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum.


Logo: DEN EUROPÆISKE UNION - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Logo: Syddansk Vækstforum


Tilbage til projektoversigten