OPI LDL - Det demensvenlige samfund

Digitalt værktøj til demensramte og deres pårørende

OPI-samarbejdet skal teste og udvikle en løsning til mennesker med demens, deres pårørende og øvrige netværk. Projektet er adresseret på tværs af demens-, velfærdsteknologi-, ældreområdet samt byplanlægning i de tre kommuner; Haderslev, Billund og Kolding Kommune.
OPI = Offentlig-Privat Innovation

Et centralt spørgsmål i projektet:
Hvordan kan vi forebygge, at de nære pårørende til demensramte bliver overbebyrdet og stressede i hverdagen?

Den løsning, som det planlagte test- og udviklingsforløb, er centreret omkring, beror på en konceptidé som:

  • Tager udgangspunkt i pårørendes behov for støtte og hjælp
  • Hjælper pårørende til at fastholde relationer til omverdenen, der giver livskvalitet
  • Understøtter tidlig indsats overfor pårørende så fysisk og psykisk nedslidning undgås

Målet er en raffineret prototype.

Det samarbejdende netværkskonsortium består af virksomhederne Tele Call (telecall.dk) og ARBEJDSMILJØEksperten (ameksperten.dk) og Boblberg.
Virksomhederne bidrager med hver deres kompetencer og knowhow ind i netværkskonsortiet for at opfylde de krav og behov, de faglige ankerpersoner fra Haderslev, Billund og Kolding kommune foreløbigt har identificeret som væsentlige i forhold til udfordringerne ved Det Demensvenlige Samfund.

Projektperiode

2018 - 2019

Yderligere information om projektet:

livingdesignlab.dk

Projektets resultater:

livingdesignlab.dk

Projektansvarlig hos Boblberg

Anders Stæhr

Telefon: +45 22 25 05 20
E-mail: as@boblberg.dk

Anders Stæhr
Tilbage til projektoversigten