Demantec

Logo: Interreg Deutschland - Danmark

Pårørende til mennesker med demens har en lang række opgaver og belastninger, som de skal håndtere. Kan nye teknologier aflaste dem i hverdagen og forbedre deres livskvalitet? Dette spørgsmål gennemgår det praksisorienterede forskningsprojekt Demantec i den nye finansieringsperiode fra marts 2019 til august 2020.

Boblberg bliver en del af Interreg-projektet Demantec – Projektets første del har været i gang siden 2016 og det viste sig, at det vigtigste ved anvendelse af tekniske hjælpemidler er at sætte mennesket i centrum. Netop dette skal Boblberg hjælpe projektet med så der tages udgangspunkt i behov og krav, og teknologierne skal tilpasses efter disse – ikke omvendt.

Projektets fokus

Demantec har sat fokus på at forbedre livskvaliteten for pårørende, der bor sammen med et familiemedlem der har fået en demensdiagnose.

Her vil det være den pårørendes og dennes situation det drejer sig om, fordi de løfter en vigtig opgave i det daglige. Dette indebærer mange belastninger og en øget risiko for fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. stress og depression.

Dette skal opnås ved anvendelse af innovative teknologier. Demantec er et praksisorienteret forskningsprojekt, der kombinerer den tekniske ekspertise hos Boblberg og Life-Partners med forskningskompetencer fra det tyske Universitet i Flensburg og den danske Professionshøjskole Absalon.

De pårørendes behov undersøges, og teknologier afprøves

I starten af projektet gennemføres en undersøgelse og præsentation af, hvordan pårørende tager sig af deres demensramte partner og hvordan det er organiseret. I denne forbindelse er der fokus på de pårørendes rolle i Tyskland og Danmark. Desuden udarbejdes der en oversigt over, hvilke teknologiske hjælpemidler til pårørende som allerede står til rådighed. Forskningsaktiviteterne vil i særlig grad fokusere på behovene hos pårørende til mennesker med demens. Hvad har de brug for? Hvordan kan teknologien hjælpe?

I den praktiske del af projektet anvendes systemet Boblberg.dk til at skabe pusterum i dagligdagen og støttende grupper til andre pårørende. I denne forbindelse forventes det at der gennemføres workshops med brugerne i Assens Kommune.
På grundlag af tilbagemeldinger fra brugerne kan teknologierne i sidste ende videreudvikles, så de passer endnu bedre til behovene. Indflydelsen på livskvaliteten samt fordele og ulemper ved de anvendte systemer undersøges.

Læs mere her: www.demantec.eu

Involverede parter

Boblberg

Life-Partners.com

Professionshøjskolen Absalon

Hochschule Flensburg – University of Applied Sciences

Projektperiode

01.03.2019 - 31.08.2020

Støttegiver

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Logo: DEN EUROPÆISKE UNION - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Tilbage til projektoversigten