Projekter

Støttende Borger-Bobler (SBB)

Virksomheden Boblberg skal i projektet teste og videreudvikle digitale fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper kaldet Støttende Borger-Bobler.
Dette sker via sikre fællesskabsgrupper i samarbejde med fagpersoner tilknyttet et kommunalt psykiatri-tilbud og en sygehusenhed med patienter i psykiatrisk og somatisk behandling.

Tjenesteydelsen Støttende Borger-Bobler er et simpelt digitalt værktøj. Tjenesten er uden reklamer, den har kun én enkelt funktion, som er at oprette fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper, med fokus på beskyttelse af brugerne og sikker opbevaring af persondata. Målet er at bidrage til at inkludere borgere/patienter i sociale ligeværdige gruppefællesskaber, hvilket er vigtigt for menneskers trivsel, livskvalitet og mentale sundhed, ikke mindst for borgere, som netop har afsluttet et patientforløb.

Såfremt partnerkredsen gennem testprojektet bliver bekræftet i deres tese om, at løsningen kan bidrage til at støtte borgere/patienter via støtte- og kommunikationsgrupper, forventer virksomheden at omsætte det til en supplerende forretning med omsætnings- og jobvækst til følge.

Involverede parter

Boblberg v/ Shark Inc ApS

Vejle Kommune, Velfærdsforvaltningen

Colab/Recovery & Rehab / psykiatrien i Region Syddanmark

Esbjerg Kommune, Videnscenter for demens

SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Projektperiode

01.11.2018 - 31.08.2019

Støttegiver

Boblberg har gennem Syddansk OPI-pulje modtaget tilskud til OPI-projektet ”Støttende Borger-Bobler” fra Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum.


Logo: DEN EUROPÆISKE UNION - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Logo: Syddansk Vækstforum

Ph.d.-projekt - Sociale fællesskabers betydning for mental sundhed

Boblberg vil i den kommende tid samarbejde med sociolog og ph.d. studerende, Lærke Mai Bonde Andersen. Lærke er ansat ved institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i folkesundhed med særlig fokus på sociale fællesskabers betydning for mental sundhed.

I Lærkes ph.d.-projekt vil hun undersøge hvordan, for hvem og under hvilke betingelser online markedspladser for sociale kontakter, som eksempelvis Boblberg.dk, kan medvirke til at skabe meningsfulde sociale fællesskaber karakteriseret ved oplevelsen af socialt tilhørsforhold og mental sundhed.

Målet med ph.d. projektet er at styrke udviklingen af initiativer til fremme af meningsfulde sociale fællesskaber med positiv betydning for mental sundhed.

Projektperiode

01.12.2018 - 31.08.2020

Involverede parter

Boblberg

Ph.d. studerende, Lærke Mai Bonde Andersen, Cand. Scient. Soc., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Aalborg Universitet.

Aalborg Kommune, Center for Mental Sundhed.


Ph.d. studerende, Lærke Mai Bonde Andersen
Logo: Aalborg Universitet
Logo: Aalborg Kommune